?
ag国际厅ag|官网
Cixi Concorde Hospital

关于内镜氩气刀采购招标的公告

本院拟定于20190902日上午0930分进行内镜氩气刀招标。

有投标意向公司可联系我们(王先生,联系电话: 18067105150)。

特此公告

?

?

?????????????????????? 弘和仁爱医疗集团ag国际厅ag|官网

??????????????????????? 0一九年九月二十日